Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:11

Số lượt truy cập:4276159

Tin hoạt động Quỹ

THÔNG BÁO

Tin hoạt động Quỹ
V/v Điều chỉnh lãi suất cho vay đối với đối tượng thu nhập thấp vay tiền tạo lập nhà ở

Kính gửi: Quý khách hàng

- Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22/ 6/ 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UNND ngày 12/9/2012 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQL ngày 27/05/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thông báo đến quý khách hàng là đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tạo lập nhà ở như sau:

                   + Lãi suất cho vay đang áp dụng là 5,6%/năm.

       + Lãi suất cho vay điều chỉnh là 4,7%/năm

       + Thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh từ ngày 01/04/2015.

      Trân trọng.

Powered By FBS