Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:8

Số lượt truy cập:4631916

Cho vay tạo lập nhà ở

Chương trình cho vay

CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN ƯU ĐÃI TẠO LẬP NHÀ Ở CHO

NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP

1.  Đối tượng vay:

1.1 Đối tượng:

    1.1.1  Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, cơ quan hành chính – sự nghiệp thuộc khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố;

    1.1.2  Lực lượng vũ trang nhân dân Thành phố gồm: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ thuộc Thành phố;

    1.1.3  Cán bộ công đoàn chuyên trách. công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn thuộc tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

    1.1.4 Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục thuế Thành phố

1.2  Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

1.3  Có thời gian công tác tại cơ quan,  đơn vị từ 03 năm liên tục trở lên;

2.  Điều kiện về nhà ở:

  2.1 Tại thời điểm vay tiền , người vay tiền mua nhà (sau đây gọi tắt là người vay) không đứng tên sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất;

  2.2 Bản thân cũng như vợ/chồng người vay chưa từng được Nhà nước giải quyết  chính sách về nhà ở, đất ở;

3.  Điều kiện về tài chính:

3.1 Người vay phải có khả năng tài chính trả trước 30% tiền mua căn hộ/ nhà dự định mua;

3.2 Có các nguồn thu nhập ổn định (bao gồm cả thu nhập của vợ hoặc chồng người vay) để đảm bảo khả năng trả nợ và lãi vay;

3.3 Thế chấp bằng chính căn hộ/ nhà mà người vay sẽ mua.

4.  Mức cho vay, thời hạn và lãi suất:

             4.1 Mức vốn vay: Tối đa là 70% giá trị căn hộ/ nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/một hồ sơ. [Lưu ý giá trị căn nhà phải được thể hiện đúng trong Hợp đồng mua bán nhà]

             4.2 Thời hạn vay: Tối đa 20 năm.

             4.3 Lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mức lãi suất được áp dụng là 4,7%/năm.

             Chú ý: Thời gian áp dụng mức vốn vay và thời hạn vay được áp dụng kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019; các hồ sơ nộp trước ngày 27/6/2019 áp dụng qui định cũ là: Tối đa là 70% giá trị căn hộ/ nhà nhưng không vượt quá 500 triệu đồng/một hồ sơ. [Lưu ý giá trị căn nhà phải được thể hiện đúng trong Hợp đồng mua bán nhà]. Thời hạn vay: Tối đa 15 năm

5.   Hồ sơ vay:

A. Hồ sơ vay tiền mua nhà ở riêng lẻ:

1.   Giấy đề nghị vay tiền và phương án trả nợ vay (theo mẫu)

2.   Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở (theo mẫu- tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay không quá 02 tháng kể từ ngày ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị);

3.   Giấy xác nhận thu nhập và thời gian công tác của người vay (theo mẫu- gồm người đồng trả nợ vay là vợ/chồng nếu có ), đính kèm các hồ sơ chứng minh thu nhập:

a/ Chứng minh thu nhập tại đơn vị đang công tác:

- Bảng xác nhận lương 03 tháng gần nhất của đơn vị đang công tác- tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (bản chính),

Hoặc bảng sao kê ngân hàng thu nhập 03 tháng gần nhất - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (có xác nhận Ngân hàng)

b/ Chứng minh thu nhập làm thêm (nếu có):

- Hợp đồng lao động tại đơn vị làm thêm: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản chụp có đối chiếu với bản chính; và

- Bảng xác nhận lương 03 tháng gần nhất của đơn vị đang làm thêm- tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (bản chính),

Hoặc bảng sao kê ngân hàng thu nhập 03 tháng gần nhất - tính từ thời điểm nộp hồ sơ vay (có xác nhận Ngân hàng)

c/ Đối với các trường hợp làm thêm khác nếu không có hồ sơ chứng minh, người vay sẽ tự kê khai thu nhập để chuyên viên đi thẩm định thực tế.

4.   Chứng minh thời gian công tác liên tục của khách hàng từ 03 năm trở lên gồm một trong các tài liệu sau : Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm; Quyết định điều động; Hợp đồng lao động; Sổ bảo hiểm xã hội; (01 bản chụp có đối chiếu với bản chính hoặc bản sao có chứng thực có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

5. Hồ sơ chứng minh nhân thân của người vay gồm:     

5.1. Chứng minh nhân dân; hoặc thẻ căn cước công dân(CCCD) mã vạch (kèm giấy xác nhận về việc số thẻ CCCD mã vạch và số chứng minh nhân dân là một của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); hoặc CCCD có gắn chíp : 01 bản/ người (bản sao có chứng thực có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm với bản chính để đối chiếu).

5.2. Sổ hộ khẩu thường trú (nguyên cuốn bao gồm từ trang số 1 cho đến hết trang cuối cùng): 01 cuốn/người (bản sao có chứng thực có thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu).

- Trường hợp người vay (kể cả vợ hoặc chồng nếu có) đứng tên chủ hộ khẩu (trừ trường hợp hộ ghép; tách hộ; ở nhờ  đã được ghi rõ trong sổ hộ khẩu) thì người vay cung cấp thêm một trong các giấy tờ sau để chứng minh không sở hữu nhà ở đất ở:

+ Giấy chủ quyền căn nhà đứng tên chủ hộ (01 bản sao có chứng thực có thời gian không quá 1 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu).

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về chủ sở hữu căn nhà mà khách hàng đứng tên chủ hộ (01 bản chính có thời gian không quá 01 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Trường hợp khách hàng đã được cơ quan công an thu hồi Sổ hộ khẩu, khi khách hàng nộp hồ sơ vay được thay thế Sổ hộ khẩu bằng:

+ Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan công an cấp (theo mẫu CT07 ban hành theo TT56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) - bản giấy hoặc bản điện tử còn hiệu lực theo quy định

+ Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú do cơ quan công an cấp ( theo mẫu CT08 ban hành theo TT56/2001/TT-BCA ngày 15/5/2021) - bản chụp có chứng thực còn giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ hoặc bản chụp để đối chiếu với bản chính hoặc bản điện tử còn hiệu lực theo quy định.

- Thời gian bắt đầu áp dụng: kể từ ngày 25/11/2021

*Lưu ý: Đối với trường hợp khách hàng trùng hộ khẩu với người đã vay vốn tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, khi nộp hồ sơ vay vốn tại Quỹ bổ sung 01 sổ hộ khẩu nguyên cuốn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan Công an cấp theo mẫu CT07 của người đã vay để chứng minh người đó đã chuyển Hộ khẩu đến nơi ở mới (01 bản sao có chứng thực thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu)

5.3. Chứng minh tình trạng hôn nhân:

- Trường hợp độc thân: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (01 bản chính có thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Trường hợp đã ly hôn thì bổ sung bản chụp quyết định ly hôn.

- Trường hợp đã kết hôn: Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (01 bản sao lục hoặc 01 bản chụp đã đối chiếu bản chính hoặc 01 bản sao y chứng thực).

6. Giấy chủ quyền đất ở, nhà ở theo quy định pháp luật của căn nhà/căn hộ dự kiến mua (01 bản chụp), hợp đồng mua bán nhà -nếu có (01 bản chụp), Chứng chỉ quy hoạch-nếu có (01 bản chính). Lưu ý: căn nhà dự kiến mua có diện tích đất ở và diện tích sàn xây dựng phù hợp quy hoạch tối thiểu là 12m2, và khu đất không thuộc khu quy hoạch như: công trình công cộng, hành lang an toàn cầu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường điện cao thế và các khu quy hoạch sẽ giải tỏa thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

B. Hồ sơ vay tiền mua căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai :

I. Người vay nộp hồ sơ như phần A từ mục 1 đến mục 5.

II. Các giấy tờ pháp lý  do Chủ đầu tư cung cấp theo yêu cầu của Phòng Công chứng và Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Quận- Huyện) để công chứng thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay, người vay nộp cho Quỹ để thẩm định:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với dự án nhà ở xã hội (03 bản sao có chứng thực)

- Quyết định phê duyệt dự án (03 bản sao có chứng thực) hoặc Giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền (03 bản sao có chứng thực)

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án (03 bản sao có chứng thực)

- Biên bản nghiệm thu nhà ở đã hoàn thành việc xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật  (03 bản sao có chứng thực

- Văn bản xác nhận rút bớt tài sản thế chấp đảm bảo (nếu căn hộ/căn nhà đã thế chấp) của cơ quan đăng ký thế chấp (03 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp cơ quan đăng ký thế chấp xác nhận cho nhiều căn hộ) hoặc Văn bản của Chủ đầu tư cam kết không thế chấp căn hộ /căn nhà (nếu căn hộ/căn nhà không thế chấp) (03 bản chính).

 - Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai (01 bản chụp). Trường hợp Hợp đồng mua bán căn hộ/căn nhà ký trước ngày 01/7/2015 thì căn hộ mua phải có giấy xác nhận giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản (01 bản chụp)

 - Các biên lai, hóa đơn đóng tiền mua căn hộ/căn nhà (01 bản chụp- nếu có)

 - Thông báo bàn giao căn hộ của chủ đầu tư

 - Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  - Trường hợp người vay mua căn hộ/căn nhà từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mua lại của Chủ đầu tư để bán lại cho khách hàng thì phải có thêm hợp đồng mua bán được ký kết giữa Chủ đầu tư với doanh nghiệp này (03 bản sao có chứng thực

  - Trường hợp người vay là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ/căn nhà thì phải có thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở (03 bản chụp)

  - Trường hợp căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai đã được bàn giao thì phải có biên bản bàn giao căn hộ/căn nhà của Chủ đầu tư và người vay (03 bản chụp)

  - Trường hợp căn hộ/căn nhà hình thành trong tương lai là nhà ở xã hội thì phải có văn bản duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội của cơ quan chức năng (03 bản sao có chứng thực)

  - Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán (03 bản sao có chứng thực).

6. Thủ tục vay:

    - Người vay lập hồ sơ đề nghị vay tiền (theo mục 5), Ban chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan thẩm tra xác nhận đúng đối tượng và đảm bảo các điều kiện theo mục 1 và 2;

    - Người vây nộp hồ sơ vay trực tiếp tại Quỹ Phát hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện gởi đến địa chỉ 121 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM.

    - Sau khi thẩm định các điều kiện và khả năng tài chính của người vay, Quỹ Phát triển nhà ở sẽ có thông báo bằng văn bản về việc đồng ý cho vay hoặc không đồng ý cho vay. 

7. Khách hàng cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

   Quỹ Phát triển nhà ở thành phố:

          121 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3

Điện thoại:  028 3931 9898   * Fax:  028 352 64 884  *

                       

Hân hạnh phục vụ quý khách hàng!

Tính toán

Lãi suất : 4.7%/ Số tiền vay : triệu/   

 

 

 
Biểu mẫu

 

Thông báo

Kính gửi: Quý khách hàng

- Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của UBND thành phố “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở”.

- Được sự chấp thuận của Hội đồng quản lý Quỹ tại phiên họp kỳ III/2014 ngày  07/7/2014.

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thông báo đến quý khách hàng là đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tạo lập nhà ở như sau:

      + Lãi suất cho vay đang áp dụng là 6,%/năm.

      + Lãi suất cho vay điều chỉnh là 5,6%/năm.

      + Thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh từ ngày 01/07/2014.

Trân trọng.

Powered By FBS