Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:13

Số lượt truy cập:4648606

Tên văn bản Tải về
Quốc hội
Luật các tổ chức tín dụngTải về
Chính phủ
Nghi định số 11/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 02 năm 2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảmTải về
Nghị định 25/2013/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiTải về
Bộ - Cơ quan ngang Bộ
Thông tư Liên tịch 01/2014 NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 12/4/2014 về Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Tải về
Thông tư 15/2012/TT-NHNN ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2012 về Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụngTải về
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2011 Về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2012Tải về
Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2012 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ởTải về
Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2012 về Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND ban hành Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ởTải về
Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011 về Ban hành Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải về
Sở - Ban ngành
Powered By FBS