Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:13

Số lượt truy cập:4648609

Chính sách chất lượng ISO 9001:2008

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

ISO 9001:2008

 

1.Cung ứng và đảm bảo chất lượng : Các hoạt động tín dụng; đầu tư, quản lý, khai thác nhà ở và những sản phẩm khác theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ.

2.Không ngừng phát triển và thường xuyên cải tiến phương thức hoạt động nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

3.Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Powered By FBS