Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:19

Số lượt truy cập:4648620

Thông tin tài chính

  1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch:

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh

Kế hoạch 2014

Thực hiện năm 2014

Tỷ lệ so với Kế hoạch 2014

Cho vay đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở

120

189,626

158%

  1. Báo cáo tài chính kế toán:
  1. Báo cáo thực hiện công tác quản trị:
  • Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản lý trong năm 2014

Số QĐ/NQ

Ngày

Nội dung

01/NQ-HĐQL

14/02/2014

Phê duyệt tình hình hoạt động 2013 và phương hướng hoạt động 2014

02/NQ-HĐQL

27/02/2014

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Quỹ phát triển nhà ở.

03/NQ-HĐQL

23/4/2014

Quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành  thuộc dự án NƠXH 35 Hồ Học Lãm, Q. Bình Tân vả dự án NƠTNT tại phường Hiệp Thành Q.12 và các hoạt động khác của Quỹ.

04/NQ-HĐQL

27/4/2014

Thông qua Quy chế Quản lý nợ của Quỹ Phát triển nhà ở.

05/NQ-HĐQL

07/7/2014

Điều chỉnh lãi suất cho vay đối tượng thu nhập thấp để tạo lập nhà ở và các hoạt động khác của Quỹ.

05/NQ-HĐQL

07/11/2014

Về tình hình hoạt động của Quỹ.

 

  • Các thông tin về lao động tiền lương năm 2014

 

1

Tổng tiền lương người lao động/năm

8.487.460.000 đồng

-

Số lượng người lao động

54

-

Tiền lương bình quân tháng

13.098.000 đồng/người/tháng

2

Tổng tiền lương viên chức quản lý/năm

1.020.000.000 đồng

-

Số lượng viên chức quản lý

4

-

Tiền lương bình quân tháng

21.250.000 đồng/người/tháng

 

Powered By FBS