Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:15

Số lượt truy cập:4673180

Cho vay xây dựng và sửa chữa nhà trọ công nhân

Chương trình cho vay

I/  Đối tượng vay

Các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, là chủ sở hữu nhà (hoặc đất ở) thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu và điều kiện để xây dựng mới hoặc  sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê.

II/  Điều kiện vay vốn

1. Công trình nhà trọ cho công nhân thuê để ở phải thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu công trình (tài sản) dự kiến xây mới, sửa chữa;

2. Có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của khu đất, công trình đầu tư;

3. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà trọ cho công nhân thuê để ở, còn hiệu lực (đối với sữa chữa nhà trọ); 

4. Có giấy phép xây dựng mới hoặc sửa chữa công trình nhà trọ, nhà lưu trú công nhân;

5. Có thiết kế dự toán kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà trọ công nhân phù hợp với quy định hoặc hợp đồng thi công với các đơn vị có chức năng thực hiện;

6. Tuân thủ các quy định theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của Ủy Ban nhân dân thành phố về Ban hành quy chế quản lý nhà cho công nhân , người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

III/ Điều kiện về tài chính:

1. Có vốn tự có tối thiểu 30% chi phí xây dựng hoặc sửa chữa công trình.

2. Có nguồn thu nhập tài chính và chứng minh nguồn thu nhập để hoàn trả vốn + lãi vay (phương án kinh doanh cho thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân).

IV/ Tài sản thế chấp :

Tài sản thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất để xây dựng hoặc sửa chữa; hoặc thế chấp bằng bất động sản khác có giá trị bảo đảm khoản vay phù hợp với quy định của pháp luật.

V/  Thời hạn , mức cho vay và lãi suất cho vay

1. Thời hạn cho vay:

      Thời gian cho vay căn cứ vào kết quả thẩm định của Quỹ phát triển nhà ở về khả năng tài chính để hoàn trả nợ vay, lãi vay của đối tượng vay vốn.

1.1 Thời gian cho vay tối đa như sau:      

-  Đối với cho vay để sửa chữa, nâng cấp nhà trọ công nhân: thời gian cho vay tối đa 07  năm.

-  Đối với cho vay để xây mới nhà trọ công nhân: thời gian cho vay tối đa 10  năm.

- Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định cụ thể về thời hạn cho vay thì thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.2 Thời gian ân hạn cho từng trường hợp:

- Đối với cho vay để sửa chữa, nâng cấp nhà trọ công nhân: tối đa 03 (ba) tháng.

- Đối với cho vay để xây mới nhà trọ công nhân: tối đa 06 (sáu) tháng.

2. Hạn mức cho vay:

      Hạn mức cho vay căn cứ vào kết quả thẩm định của Quỹ phát triển nhà ở về khả năng tài chính để hoàn trả nợ vay, lãi vay của đối tượng vay vốn.

2.1 Đối với cho vay để sửa chữa, nâng cấp nhà trọ công nhân: tối đa 70% giá trị hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công có tư cách pháp nhân, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

2.2 Đối với cho vay để xây mới nhà trọ công nhân: tối đa 70% giá trị hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công có tư cách pháp nhân, nhưng không quá 2,5 tỷ đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

3. Lãi suất: 

Lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm từng thời kỳ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cách tính lãi suất cho vay theo nguyên tắc do UBND thành phố duyệt (bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố (loại trả lãi sau) cộng phí quản lý 1,5%/năm);

VI.  Hồ sơ vay :

       1.  Giấy đề nghị vay tiền và phương án trả nợ vay (theo mẫu)

       2.  Giấy cam kết v/v xây dựng, sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê (theo mẫu);

       3.  Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với công trình đầu tư   (bản sao y hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)

       4.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê (bản sao y hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)

      5.  Giấy phép xây dựng mới hoặc sửa chữa công trình nhà trọ công nhân thuê - kèm bản vẽ (bản sao y hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)

      6.  Bảng thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà trọ công nhân thuê phù hợp với quy định hoặc hợp đồng thi công với các đơn vị có chức năng thực hiện (bản sao y hoặc mang theo bản chính để đối chiếu). Đính kèm bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thi công công trình nhà trọ.

      7. Chứng minh nhân dân của khách hàng: 03 bản sao y còn hiệu lực trong thời gian 06 tháng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu.

     8.  Hộ khẩu thường trú của khách hàng: 02 bản sao y còn hiệu lực trong thời gian 06 tháng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu.

     9.  Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (02 bản sao) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nếu độc thân (01bản chính).

    10. Các giấy tờ pháp lý về tài sản thế chấp (bất động sản ) để đảm bảo nợ vay (nếu có, bản sao y hoặc mang theo bản chính để đối chiếu)

VII. Điều kiện giải ngân :

- Sau khi hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản đã được công chứng và đã đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định, Quỹ Phát triển nhà ở tiến hành giải ngân cho các hộ gia đình, cá nhân theo tiến độ thi công công trình.

- Tiến độ thi công được xác định căn cứ theo biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng thực hiện giữa khách hàng với đơn vị thi công.

VIII. Khách hàng cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố

Phòng Tín dụng

Địa chỉ: 121 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3 TP. HCM

Điện thoại: 08.3931.9898 (112)      Fax: 08.3526.4884

Biểu mẫu
Thông báo

 

Kính gửi Quý khách hàng,

 

Căn cứ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc " Sửa đổi bổ sung Quyết định số 18/2011/QD9-UBND ngày 28/03/2011 về Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sữa chữa nhà trọ cho công nhân thuê trên địa bàn Thành phố Hồ CHí Minh".

 

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thông báo đến quý khách hàng mức lãi suất cho vay như sau:

- Mức lãi suất cho vay được tính bằng bình quân lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng trả lãi sau (mức tối đa) của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cộng phí quản lý 1,5% / năm”.

- Thời gian áp dụng lãi suất này từ ngày 22/09/2012

 

Powered By FBS