Mặc dù chiến tranh đã qua hơn 30 năm, nhưng đã để lại nỗi đau về chất độc da cam/dioxin với những hậu quả rất thương tâm cho nhiều con người bất hạnh ở khắp đất nước Việt Nam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM đã kêu gọi sự ủng hộ của tập thể Cán bộ nhân viên nhằm góp phần giúp đỡ, sẽ chia nỗi đau với các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.