Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:44

Số lượt truy cập:4648683

Tên văn bản Tải về
Quốc hội
Luật Xây dựngTải về
Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014Tải về
Luật sửa đổi 1 số điều xây dựng cơ bảnTải về
Chính phủ
Nghi định số 72/2012NĐ-CP ngày 24/9/2012 về quản lý chung công trình hạ tầng kỷ thuậtTải về
Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao...Tải về
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựngTải về
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.Tải về
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựngTải về
Bộ - Cơ quan ngang Bộ
Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựngTải về
Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựngTải về
Thông tư sô 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 về Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựngTải về
Nghị định của chính phủ số 112/2009/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2009 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhTải về
Thông tư số 11/2011/TT-BXD ban hành ngày ngày 30 tháng 8 năm 2011 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngTải về
Đính kèm thông tư Thông tư số 11/2011/TT-BXDTải về
Thông tư 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng Tải về
Thông tư số 07/2013/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.Tải về
Quyết định 1331/QĐ-BXD 2014 về Công bố thủ tục sửa đổi thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựngTải về
Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựngTải về
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 61/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND TPHCM Về Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Tải về
Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2011 Về sửa đổi khoản 7 Điều 12 Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Tải về
Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 28 tháng 12năm 2012 Về Biểu giá chuẩn suất vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn TPHCMTải về
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Qui định diện tích tách thửa Tải về
Sở - Ban ngành
Văn bản số 7776/SXD-QLVLXD ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2011V/v thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.Tải về
Powered By FBS