Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:21

Số lượt truy cập:4648630

Sơ đồ hoạt động của Quỹ

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

Bà Phan Thị Thắng
Giám đốc Sở Tài Chính

Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Ông Nguyễn Văn Danh
Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý

Và đại diện các đơn vị:
Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường,
Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, Liên đoàn
lao động TP, Ngân hàng NNVN CN.TP.HCM và Giám đốc,
Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ phát triển nhà ở.

Ủy viên Hội đồng Quản lý

 BAN GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Giám đốc

Ông Ngô Tấn Phát

Phó Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT
Bà Lê Nguyên Anh

Trưởng ban

Bà Lê Ngọc Thanh Vân

Thành viên

 

Powered By FBS