Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:16

Số lượt truy cập:4276200

Tin tức

Tuyển dụng chuyên viên năm 2020(bổ sung)

Tin tức

Tuyển dụng chuyên viên năm 2020

[ Xem thêm ]

" GIỜ THỨ 9 HIỆU QUẢ "

Tin tức

Đoàn Thanh niên Quỹ Phát triển nhà ở hưởng ứng tháng Thanh niên 2018 bằng Công trình Thanh niên " Giờ thứ 9 hiệu quả "

[ Xem thêm ]

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên thẩm định - tín dụng

Tin tức

[ Xem thêm ]

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tin tức

Căn cứ Tờ trình ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Phòng Quản lý khai thác và phát triển nhà ở về việc thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung đã được Ban Giám đốc chấp thuận; Căn cứ Điều 33, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; trong đó, tại Điều 33 quy định hình thức bán đấu giá như sau: “Tổ chức bán đấu giá tài sản có thể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau đây để tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản: 1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; 2. Đấu giá bằng bỏ phiếu; 3. Các hình thức khác do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận.”. Căn cứ đặc điểm, tình trạng thực tế của các tài sản bán thanh lý và điều kiện tổ chức cuộc đấu giá; Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ hư hỏng, không còn giá trị sử dụng trong quá trình kinh của Quỹ (Hội đồng) xây dựng kế hoạch bán thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung như sau:

[ Xem thêm ]

Danh sách Khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ NOXH Hồ Học Lãm

Tin tức

Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sau khi xem xét và kiểm duyệt đối tượng đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án NOXH 35 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân theo quy định hiện hành, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký hợp đồng mua căn hộ nhà ở xã hội với các cá nhân sau đây

[ Xem thêm ]
Powered By FBS