Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:24

Số lượt truy cập:4276173

Tên văn bản Tải về
Quốc hội
Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005Tải về
Chính phủ
Nghị định của chính phủ số 71/2001/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2001 về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuêTải về
Nghị định của chính phủ số 81/2001/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2001 về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt NamTải về
Nghị định của chính phủ số 126/2004/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2004 về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý nhàTải về
Nghị định của chính phủ số 23/2009/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sởTải về
Nghị định của chính phủ số 88/2009/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtTải về
Nghị định của chính phủ số 71/2010/NĐ-CP ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ởTải về
Nghị định của chính phủ về phương thức trả nhà ở ,giá cho thuê nhà ở khi trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà Tải về
Bộ - Cơ quan ngang Bộ
Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2007 về Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ởTải về
Thông tư hướng dẩn về việc đánh giá công nhận khu đô thị mới kiểu mẩuTải về
Thông tư số 10/2008/TT-BXD ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2008 Hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫuTải về
Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2011 về Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtTải về
Thông tư số 01/2005/TT-BXD ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2005 về hướng dẩn chi tiết thi hành một số điều nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà Tải về
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết đinh số 01/2008/QĐ-UBND ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2008 Về hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết đinh số 29/2011/QĐ-UBND ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2011 Về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2007 Về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ban hành ngày 86/2008/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tải về
Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2007 Về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ởTải về
Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2007 Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phốTải về
Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2007 Về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 167/2006/QĐ-UBND ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2006 Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư cho các hộ dân đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phốTải về
Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 08 tháng 12 năm 2007 về Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tải về
Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2012 Về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2012 Về bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí MinhTải về
Sở - Ban ngành
Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2010 Về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải về
Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ởTải về
Quyết định số 318/QĐ-SXD-PTN ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2011Về ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ “Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố” Tải về
Quyết đinh số 45/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 03 tháng 7 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhTải về
Powered By FBS