Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:46

Số lượt truy cập:4648687

Tên văn bản Tải về
Quốc hội
Luật Công nghệ thông tin 2006Tải về
Bo Luật Lao động sửa đổi 2012Tải về
Chính phủ
Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấuTải về
Nghị định số 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứngTải về
Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuTải về
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nướcTải về
Bộ -Cơ quan ngang Bộ
Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Tải về
Thông tư số 103/2005/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2005 về hướng dẩn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toánTải về
Quyết định số 634/2013/QĐ-BTP Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.Tải về
UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 07/2013/QĐ-UBND TPHCM ngày 30/01/2013 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTải về
Sở -Ban ngành
Powered By FBS