Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:13

Số lượt truy cập:4648660

Cho vay đầu tư dự án

Chương trình cho vay

I. Đối tượng vay vốn:

-  Các doanh nghiệp trong nước là chủ đầu tư các dự án theo chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, dự án nhà tái định cư, dự án nhà lưu trú cho công nhân.

- Các đối tượng của các dự án theo chương trình mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận từ sự tài trợ của các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài.

- Các đối tượng vay vốn phát triển nhà khác do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

II. Điều kiện cho vay:

-  Dự án phải thuộc chương trình nhà ở được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

-  Đối với dự án theo chương trình mục tiêu  được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận từ sự tài trợ của các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài.

-  Dự án khả thi đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay và lãi vay.

-  Có tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay hợp pháp, hợp lệ.

II. Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, hạn mức cho vay:

-   Thời hạn cho vay: tối đa 03 (ba) năm, kể cả thời gian ân hạn hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

-   Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm từng thời kỳ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cách tính lãi suất cho vay theo nguyên tắc do UBND thành phố duyệt (bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố (loại trả lãi sau) cộng phí quản lý 2,4%/năm)

            Trường hợp cho vay hợp vốn thì lãi suất cho vay do các bên tham gia hợp vốn thỏa thuận theo qui định.

-  Hạn mức cho vay: không vượt quá 70% giá trị vốn đầu tư của dự án, sau khi trừ phần vốn đã được ngân sách hỗ trợ. 

IV. Hồ sơ vay vốn:

-  Giấy đề nghị vay vốn và phương án sử dụng vốn vay của doanh nghiệp.

-   Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

-   Hồ sơ pháp lý về dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

-   Hồ sơ  báo cáo tài chính của doanh nghiệp 02 năm gần nhất.

-   Hồ sơ bảo đảm tiền vay: các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Biểu mẫu
Thông báo

Chưa có thông báo mới

Powered By FBS