Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:5

Số lượt truy cập:4294906

Tin tức

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tin tức
Căn cứ Tờ trình ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Phòng Quản lý khai thác và phát triển nhà ở về việc thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung đã được Ban Giám đốc chấp thuận; Căn cứ Điều 33, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; trong đó, tại Điều 33 quy định hình thức bán đấu giá như sau: “Tổ chức bán đấu giá tài sản có thể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau đây để tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản: 1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; 2. Đấu giá bằng bỏ phiếu; 3. Các hình thức khác do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận.”. Căn cứ đặc điểm, tình trạng thực tế của các tài sản bán thanh lý và điều kiện tổ chức cuộc đấu giá; Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ hư hỏng, không còn giá trị sử dụng trong quá trình kinh của Quỹ (Hội đồng) xây dựng kế hoạch bán thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung như sau:

 

“Tổ chức bán đấu giá tài sản có thể lựa chọn một trong các hình thức đấu giá sau đây để tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản:

1. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

2. Đấu giá bằng bỏ phiếu;

3. Các hình thức khác do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận.”.

Căn cứ đặc điểm, tình trạng thực tế của các tài sản bán thanh lý và điều kiện tổ chức cuộc đấu giá; Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ hư hỏng, không còn giá trị sử dụng trong quá trình kinh của Quỹ (Hội đồng) xây dựng kế hoạch bán thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung như sau:

I. Mô tả gói hàng bán thanh lý và Phương thức bán thanh lý:

1. Mô tả gói hàng bán thanh lý

Tên gói hàng bán thanh lý: “Giường, ghế, tủ cũ”, gồm:

- Giường và tủ đầu giường         :         Khoảng 577 cái.

- Khung ghế ngồi             :         Khoảng 707 cái.

- Tủ đựng vật dụng          :         Khoảng 10 cái

Tình trạng lô hàng: Giường, ghế, tủ thuộc gói hàng thanh lý được sử dụng từ năm 2007, hiện tại đã hỏng, không còn nguyên vẹn và không sử dụng được.

2. Hình thức bán thanh lý:

Phương thức bán thanh lý gói hàng nêu trên được thực hiện theo hình thức “Đấu giá bằng bỏ phiếu”;

Mỗi khách hàng chỉ được bỏ 01 “Phiếu đăng ký đấu giá” duy nhất để trong phong bì dán kín và gửi trực tiếp tại trụ sở làm việc của Quỹ.

Kết quả đấu giá: Khách hàng có “Phiếu đăng ký đấu giá” ghi giá đấu giá cao hơn giá khởi điểm do Hội đồng thông báo và là giá cao nhất trong số những “Phiếu đăng ký đấu giá” dự đấu giá sẽ là người trúng đấu giá.

Trong trường hợp, khách hàng trúng đấu giá đầu tiên vì lý do nào đó không nhận hàng theo quy định của Hội đồng; thì Hội đồng sẽ hủy kết quả trúng đấu giá của người này và thông báo kết quả trúng đấu giá cho người có “Phiếu đăng ký đấu giá” ghi giá đấu giá cao hơn giá khởi điểm và là giá cao kế tiếp trong số những “Phiếu đăng ký đấu giá” dự đấu giá.

II. Các quy định về đăng báo, xem tài sản, đăng ký và bán đấu giá:

1. Thời hạn thông báo bán đấu giá:

Quỹ thực hiện đăng báo bán đấu giá gói hàng trên “Báo Mua & Bán” trong 02 kỳ liên tiếp: ngày 01/12/2016 (thứ Năm) và ngày 02/12/2016 (thứ Sáu).

2. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, doanh nghiệp và công dân của nước Việt Nam.

3. Thời gian xem tài sản:

- Từ ngày 01/12/2016 (thứ Năm) đến11 giờ 00 ngày 09/12/2016 (thứ Sáu) tại Khu nhà lưu trú công nhân Linh Trung, địa chỉ 219/4 đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức; liên hệ gặp bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - điện thoại: 0937.271.279.

Lưu ý: Khách hàng xem tài sản đến địa điểm xem hàng không quá 2 người; mang theo: Chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức hoặc doanh nghiệp).

4. Thời gian đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

- Khách hàng gửi “Phiếu đăng ký đấu giá” đã bỏ vào phong bì dán kín trực tiếp tại trụ sở làm việc của Quỹ (Văn phòng), địa chỉ số 121, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3.

- Thời hạn đăng ký từ ngày 01/12/2016 (thứ Năm) đến 16 giờ 30 ngày 09/12/2016 (thứ Sáu).

- Hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá:

+ Nếu là tổ chức, doanh nghiệp: Giấy giới thiệu hoặc bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và “Phiếu đăng ký đấu giá”.

+ Nếu là cá nhân: Bản sao Chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan công chứng và “Phiếu đăng ký đấu giá”.

- Thu tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 10% trên mức giá khởi điểm của lô hàng (120.000.000 x 10% = 12.000.000 đồng). Khoản tiền này được trừ vào tiền mua lô hàng trúng đấu giá. Nếu khách hàng không trúng đấu giá, thì khoản tiền đặt trước được Quỹ hoàn trả lại ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc.

Trường hợp, đến hết thời hạn đăng ký nêu trên mà không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, Hội đồng sẽ tiếp tục đăng 2 kỳ “Báo Mua & Bán” lần II với mức giá khởi điểm giảm 10% so với mức giá khởi điểm lần đầu và tiếp tục thực hiện phương thức này cho đến khi bán được gói hàng. 

5. Điều kiện và thời gian tổ chức bán đấu giá:

5.1. Điều kiện tổ chức bán đấu giá:

Quỹ tổ chức bán cuộc đấu giá khi có từ 01 hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá trở lên.

5.2. Thời gian tổ chức bán đấu giá:

- Khách hàng tham buổi gia đấu giá không quá 2 người (đối với tất cả khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân); mang theo: Chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân); Giấy giới thiệu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức hoặc doanh nghiệp).

- Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/12/2016 (thứ Ba) tại trụ sở Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

III. Các quy định đối với người mua được tài sản bán đấu giá:

1. Người mua được tài sản bán đấu giá, ngoài khoản tiền đặt trước 10% nộp tiếp 5% (120.000.000 x 5% = 5.000.000 đồng) cho đủ 15% so với giá khởi điểm của lô hàng cho Hội đồng ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá.

2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc bán đấu giá, người mua được gói hàng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Hội đồng để nhận Quyết định bán gói hàng bán đấu giá, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Quỹ Phát triển nhà ở và nộp đủ số tiền còn lại để nhận tài sản.

3. Toàn bộ số tiền 15% so với giá khởi điểm của gói hàng bán đấu giá đã nộp sẽ không được trả lại trong trường hợp khách hàng trúng đấu giá lô hàng nhưng sau 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá mà không lập thủ tục mua bán, hoặc không nộp đủ số tiền còn lại để nhận tài sản.

4. Thời hạn giao tài sản: Sau khi trúng đấu giá và khi có Quyết định bán gói hàng bán đấu giá của Hội đồng thanh lý, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán tiền và nhận tài sản trong vòng 20 ngày; quá thời hạn trên, đơn vị sẽ phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Quỹ.

5. Phương thức giao tài sản: Phòng Quản lý, khai thác và phát triển nhà (Tổ quản lý Nhà lưu trú công nhân Linh Trung) giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản bán đấu giá tại bãi chất tài sản thanh lý.

6. Khách hàng sau khi thanh toán đủ 100% trị giá trúng đấu giá của gói hàng nhưng vì lý do nào đó đề nghị hủy hợp đồng, Hội đồng sẽ đưa ra Tòa án kinh tế giải quyết theo pháp luật hiện hành. Toàn bộ số tiền đã nộp theo trị giá trúng đấu giá của lô hàng sẽ được tạm giữ chờ phán quyết của Tòa án.

Hội đồng không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu nại nào nếu người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đúng các quy định và kế hoạch nêu trên.

 

IV. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng liên hệ ký hợp đồng với “Báo Mua & Bán” để đăng thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý trên 02 kỳ báo liên tục (từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016.

- Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 09/12/2016:

+ Phòng Quản lý, khai thác và phát triển nhà hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng xem lô hàng.

+ Văn phòng bố trí chuyên viên tiếp nhận, bảo quản an toàn, bí mật hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng; tham mưu Ban Giám đốc về chương trình tổ chức buổi đấu giá.

+ Phòng Tài chính kế toán tổ chức thu tiền đặt cọc của khách hàng.

- Văn phòng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị Công ty bảo vệ Hòa Bình, chính quyền và công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt buổi đấu giá; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ buổi đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/12/2016 (thứ Ba).

- Ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc, Phòng Tài chính kế toán thu tiếp 5% tiền đặt cọc đối với khách hàng trúng đấu giá; đồng thời trả lại khoản tiền đặt cọc của những khách hàng không trúng đấu giá.

- Từ ngày 13/12/2016 đến ngày 30/12/2016:

+ Văn phòng tham mưu cho Ban Giám đốc về Quyết định bán tài sản trúng đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá.

+ Phòng Tài chính kế toán thu tiền toàn bộ số tiền của tài sản bán đấu giá theo hợp đồng.

+ Phòng Quản lý, khai thác và phát triển nhà hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhận gói hàng tài sản trúng đấu giá.

Trên đây là Kế hoạch bán thanh lý giường, ghế, tủ hư hỏng không sử dụng được tại Nhà lưu trú công nhân Linh Trung; quý khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá nếu cần biết thêm chi tiết liên quan đến lô hàng và thủ tục tham gia đấu giá vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Hữu Châu - Chánh Văn phòng theo số điện thoại 0902 892 838 hoặc 3931 9898 - 120.

Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo!

Linh tải phiếu đăng ký đấu giá /data/files/phieu%20dang%20ky%20dau%20gia-mau%2005.docx

Powered By FBS