Để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn từ Quỹ Phát Triển nhà ở thành phố, đang tìm nhà/căn hộ để tạo lập nhà ở; Quỹ PTNO đã liên hệ với các chủ đầu tư có nguồn nhà để giới thiệu quý khách hàng tham khảo.