Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:17

Số lượt truy cập:4186388

Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013

Tin tức & sự kiện
Mới đây, Tổng cục Thuế có công văn số 336/TT-TNCN gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.

Tổ chức trả thu nhập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải quyết toán thuế đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh, hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý, xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính tuế thì được thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Thanh Trúc

http://baodientu.chinhphu.vn

Powered By FBS