Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:4

Số lượt truy cập:4135097

Tin tức

Tuyển dụng chuyên viên năm 2020

Tin tức
Tuyển dụng chuyên viên năm 2020

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:

1. Chuyên viên tài chính, kế toán ( vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm) /data/files/VanBan/tuyen%20dung/TB%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n.pdf

2. Chuyên viên Lao động, tiền lương ( vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm) /data/files/VanBan/tuyen%20dung/TB%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20ti%E1%BB%81n%20l%C6%B0%C6%A1ng.pdf

3. Chuyên viên Thẩm định ( vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm) /data/files/VanBan/tuyen%20dung/TB%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20Chuy%C3%AAn%20vi%C3%AAn%20Th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh(1).pdf

Powered By FBS