Tham khảo ý kiến

Hiện tại không có khảo sát nào có hiệu lực. Trân trọng cám ơn!

Kết quả

Liên kết website
Thống kê

Số người đang online:49

Số lượt truy cập:2681357

Hoạt động Chi bộ

Chi bộ Quỹ Phát triển nhà ở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một

Hoạt động Chi bộ
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng về kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ngày 29/7/2015, Chi bộ Quỹ Phát triển nhà ở đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (Khoá XI) cho toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên của Quỹ.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Quỹ đã được Báo cáo viên là đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn học tập. Đồng chí đã trình bày 04 nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 gồm: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

        Đồng chí Phạm Phương Thảo – nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một

Những vấn đề cốt lõi đã được đồng chí Phạm Phương Thảo đề cập đến: Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XII. Theo đó, xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương… Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Bí thư Chi bộ – Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở đã trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Phương Thảo - Báo cáo viên Hội nghị về những thông tin quý báu, bổ ích, thời sự về chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XI.

       Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở phát biểu bế mạc Hội nghị

Powered By FBS